JUIST NU IS HET OP PEIL HOUDEN VAN UW WINST GEEN
SINECURE: CONTRACT MANAGEMENT IS URGENTER DAN OOIT
Onze adviseurs bundelen al hun expertise om uw contracten optimaal te managen en uw bedrijf topfit te maken

Slider

Werkwijze

Onze beproefde werkwijze

Met de oplossingen van CM-Support begeleiden we uw bedrijf van A tot Z tot een efficiënt en zelfs kostenverlagend contract beheer. Onze werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

Intake

Tijdens een intake met één van onze contractmanagers wordt een gedegen inventarisatie gemaakt, en worden onze dienstverlening, beloningstructuur en de doorlooptijden besproken. De informatie die verkregen wordt uit de inventarisatie is de basis voor het verdere proces.

Digitalisering contracten

Via "CM-Digimap" voert u zelf of samen met de CM-Support contractmanagers de gegevens in en kunt u de documenten die noodzakelijk zijn voor het contract management zelf uploaden. Hierdoor is elke verplichting onmiddellijk reproduceerbaar.

Beoordeling contracten

Het door de contractnemer voorgelegde contract of huidige contracten worden bekeken op onredelijke bedingen en valkuilen. Komt het contract wel overeen met de behoefte van uw bedrijf?

Contracten opstellen

De CM-Support contract manager kan ook zelf contracten opstellen om deze moeilijke beoordelingen te voorkomen, natuurlijk altijd in overleg met uw bedrijf.

Onderhandeling over contracten

Over de inhoud van het contract zal vaak met de leverancier onderhandeld moeten worden. Dit kan het beste al tijdens de selectiefase gebeuren. Als een leverancier de opdracht nog niet heeft binnengehaald, is hij eerder bereid water bij de wijn te doen.

Beoordeling make or buy-beslissingen

Vóór een contract wordt afgesloten, moet worden bepaald hoe men functionele problemen, zoals een logistiek vraagstuk, wil oplossen. Is het beter om een bepaalde taak zelf uit te voeren of moet het worden uitbesteed? Benchmarken en het maken van de juiste calculaties geven hier duidelijkheid.

Afsluiting contracten

Het aangaan van de verplichtingen wordt bezegeld door het tekenen van het contract door de procuratiehouder. De taak van de CM-Support contractmanager is om te kijken of alle voorwaarden aanwezig zijn om het contract te kunnen tekenen. Na tekening worden de gegevens in de CM-Digimap vastgelegd.

Bewaking performance

In samenwerking met de technische afdelingen moet worden nagegaan of er gebeurt wat is afgesproken. Zo niet, dan is de contractmanager de aangewezen figuur om met de leverancier in gesprek te gaan.

Marktonderzoek

Het uitvoeren van benchmarking, het netwerken bij collega’s en marktonderzoek behoren ook tot de taken van de contractmanager. Hij is immers ‘inkoper van diensten’.

Beleiding van uitbestedingstrajecten

Dit is het daadwerkelijke inkopen van diensten, bijvoorbeeld verzekeringen of Energie. Het betreft hier meestal complexe trajecten. De contractmanager, met zijn specifieke kennis, is de aangewezen persoon om deze trajecten te begeleiden.

Produceren van managementrapportages

Vanuit de CM-Digimap kan de contractmanager gegevens aan het management verstrekken over bijvoorbeeld:

  • De looptijd van contracten
  • De kosten per contract of afdeling
  • De bereikte besparingen
  • Budgetoverschrijdingen

 

privacy